Monday, October 30, 2017

Eikö se olekaan pormestarivaali?

Jos haluaa karkottaa kuulijat, takuuvarma aihe on sote-maakuntauudistus. Sitäpaitsi alamme jo oppia, että sosiaali- ja terveystoimi siirtyy maakuntien hoitoon eikä kuntiin jää enää mitään tärkeää päätettävää.

Ihanko totta? Ei, sillä kuntien vastuulle jäävät ainakin kaavoitus, kadut, puistot, leikkipaikat ja virkistysalueet, asuntopolitiikka, liikunta, kulttuuri, kirjastot, joukkoliikennekin suurelta osin, varhaiskasvatus ja monet koulut. Siis kaikki tärkeimmät päivittäiset julkiset palvelut, paitsi silloin kun on sairas tai muuten huonossa hapessa ja tarvitsee hoitoa. – Etteikö kuntiin jäisi mitään tärkeää?

Sitäpaitsi, jos sote-maakuntamalli ylipäänsä ehtii toteutua nyt hahmotellulla tavalla, se tapahtuu vasta vuosina 2019 – 2023. Vuosiksi 2017 – 2021 valittavat kaupunginvaltuustot joutuvat siis vielä pähkäilemään monien, todella mutkikkaiden siirtymäkauden ratkaisujen kanssa. Mitä esimerkiksi tapahtuu kuntien omistamille sote-kiinteistöille, toimivatko tietojärjestelmät tai kuinka kymmenien tuhansien työntekijöiden työsuhteet uusitaan?

Helsingissä äänestäjiä yritetään huijata luomalla mielikuva, että kuntavaalissa olisi kyse vain valinnasta kahden pormestariehdokkaan välillä: joko ehdokas NN tai ehdokas MM. Moni on tulkinnut asian niin, että koska ei missään tapauksessa halua pormestariksi henkilöä NN, ”on pakko äänestää henkilöä MM, vaikka muuten ilman muuta äänestäisi henkilöä X”.

Eihän se näin mene! Äänestäjät eivät valitse pormestaria. Eivät valitse, vaikka tiedotusvälineissä kuinka hehkutettaisiin pormestarikisaa.  Äänestäjät valitsevat 85 kaupunginvaltuutettua ja 85 varavaltuutettua, joiden joukosta valtuusto valitsee pormestarin. Hänen taakseen tarvitaan siis valtuuston enemmistö. Siihen ei yksi puolue riitä, ei varmaan kaksikaan. Missään ei ole sovittu, että pormestari olisi aina suurimman puolueen ehdokas. Voi olla, että on, voi olla ettei ole. Pormestariehdokkaan henkilökohtaisella äänimäärällä ei pormestarin valinnassa ole mitään merkitystä.


Isojen otsikkojen perusteella voisi kuvitella, että valittava pormestari on yksinvaltias, kuin yritysjohtaja, joka määrää kaikesta. Ei ole. Toki hänellä on paljon vaikutusvaltaa siinä, mitä asioita päättäjien eteen tuodaan ja missä valossa niitä esitetään. Mutta lopulta asioista päättää valtuusto kuten aina ennenkin.

FAKTALAATIKKO
Kuntavaaleissa 9.4. valitaan nelivuotiskaudeksi kaupunkien ylin päättävä elin, valtuusto.
Kaupunginvaltuusto valitsee kaupunginhallituksen jäsenet. Helsingissä kaupunginhallituksen puheenjohtajaa nimitetään jatkossa pormestariksi.
Espoossa ja Vantaalla on edelleen erikseen kaupunginjohtaja, joka on esittelevä virkamies, ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja, joka on poliitikko.

(Julkaistu kolumnina Helsingin Uutisissa maaliskuussa 2017)

No comments: