Monday, October 30, 2017

Kaupunkien tulevaisuus

Kimaltelevia pilvenpiirtäjiä, ketteriä sähköautoja, ilma sakeana pienhelikoptereista, kattopuutarhoja, etätyötä – tällaisia visioita tulevaisuuden kaupungeista usein maalataan.

Konsulttien eri puolille maailmaa piirtämät kuvat ovatkin häkellyttävän samanlaisia riippumatta maan ilmastosta, talousrakenteesta ja elintasosta saati kaupunkien historiasta ja kulttuureista.

Nyt kaivataan taas uljaita tulevaisuusvisioita, aivan kuten 1960-luvulla. Yleensä oletetaan, että muutoksen voimakkain ajuri on teknologian kehitys. Nyt ajatellaan erityisesti digitalisaatiota, tietojärjestelmien tuloa kaikkialle.

Enemmän tai vähemmän varmoiksi arvioituja muutostrendejä ovat kaupungistuminen ja ilmastonmuutos sekä monikulttuurisuus, joka on seurausta maan sisäisistä ja rajat ylittävistä muuttoliikkeistä.  

Kaupungit ja kaupunkialueet kasvavat kaikkialla. Työ kaupungistuu ja vaatii yhä korkeampaa koulutusta. Maatalous ja ruuantuotanto teollistuvat, automatisoituvat ja työllistävät yhä vähemmän ihmisiä. Myös ilmastonmuutos ajaa ihmisiä pois maaseudulta siellä, missä maaperä aavikoituu viljelykelvottomaksi.

Pitkään kuviteltiin, että tietotekniikka mahdollistaisi etätyön ja paikka menettäisi merkitystään, koska yhteydet toimisivat kaikkiin maailmankolkkiin.  Toki mobiililaitteilla hoidetaan työasioita laiturin nokasta, mutta verkostojen hyötyjä hakevat tietotyöläiset hakeutuvat silti toistensa läheisyyteen kaupunkien keskusta-alueille. Kaikista nettifoorumeista huolimatta ongelmien ratkominen, ideoiden kypsyttäminen ja innovaatioiden synty yhä edellyttävät ihmisten kohtaamista kasvokkain.

Ilmastonmuutos pakottaa viisaaseen energiankäyttöön kaikessa toiminnassa. Se muuttaa työn ja tuotantoprosessien luonnetta siinä kuin digitalisaatio. Se vaatii myös liikkumismuotojen tehostamista ja kaupunkirakenteen tiivistämistä, mitä ylikorkea rakentaminen ei kuitenkaan ratkaise. Torni näet vaatii aina ympärilleen tyhjää tilaa. Pariisin, Berliinin, Kallion tai Töölön perinteinen umpikorttelirakenne on tehokkainta maankäyttöä.

Vanhoja rakennuksia ajanmukaistetaan uusimalla johtoja ja laitteita. Sama pätee kaupunkeihin. Niiden on kestettävä vuosisatoja, vaikka teknologiat vaihtuvat. Ei Roomaa rakenneta uudestaan, vaikka tietojärjestelmät ja liikennevälineet muuttuvat. Kaupunki ja ihmiset pysyvät.

FAKTALAATIKKO

Tulevaisuudentutkijat puhuvat elinympäristön muutoksiin vaikuttavista ilmiöistä:
  • Kaupungistuminen ja metropolisaatio.
  • Ilmastonmuutos ja luonnonvarojen rajallisuus. 
  • Teknologian muutokset ja digitalisaatio.
  • Uusi työ ja globaali työnjako.
  • Muuttoliikkeet maan sisällä ja maiden välillä.
  • Tuloerojen kasvu ja eriarvoistuminen.
  • Elämäntapojen moninaistuminen.
  • Teollisuusmaiden väestön ikääntyminen. 

(Julkaistu kolumnina Helsingin Uutisissa toukokuussa 2017)

No comments: