Friday, May 01, 2009

VAPAUS VALITA TOISIN -keskustelualoite

Allaoleva julkilausuma julkaistiin Helsingin Sanomissa 1.5.2009.
Sen on allekirjoittanut yli 250 suomalaista, jotka näin kutsuvat mukaan avoimeen keskustelufoorumiin Kulttuuritalolla lauantaina 13.6.2009 kello 10-17

Suomalaista poliittista ilmapiiriä on pitkään vaivannut todellisia vaihtoehtoja tarjoavan demokraattisen keskustelukulttuurin puute.

Monille niin poliittisen järjestelmän piirissä kuin sen ulkopuolellakin on syntynyt tunne, ettei asioihin voi vaikuttaa. Yhteiskunta kulkee omaa rataansa ihmisten ja poliittisten toimijoiden näkemyksistä riippumatta.

Ihmisille kuuluva valta on ulkoistettu poliittisesta järjestelmästä ja todelliset päätökset muotoutuvat muualla. Kyse on sekä talouselämän korostuneesta asemasta päätöksenteossa suhteessa ihmisten ja luonnon hyvinvointiin, että ideologisesta valinnasta, jonka moni yhteiskunnassa valtaa käyttävä on tehnyt.

Vaikka pohjoismainen hyvinvointivaltio nauttii kansalaisten korkeaa arvostusta, sen uudistamisen varjolla Suomi halutaan muuttaa kilpailuvaltioksi, jossa jokainen on oman onnensa seppä. Yhteiskuntaa ei tule rakentaa markkinafundamentalismin hengessä. Suomea tulee mielestämme kehittää pohjoismaisena hyvinvointivaltiona.

Meidän mielestämme aika on kypsä muutokselle. Tuloeroja kasvattavalle ja yhteisöllisyyttä tuhoavalle uusliberalismille on vaihtoehtoja. Nykyiset naailmanlaajuiset kriisit osoittavat, että nämä vaihtoehdot ovat paitsi uskottavia, myös välttämättömiä. Kyse on poliittisesta tahdosta.

Vastuu yhteiskunnan nykytilasta sekä tulevaisuudesta on meillä kaikilla yhteisesti. Meitä kaikkia tarvitaan päätöksenteon suunnan muuttamiseksi. Tämän tiedostaminen on muutoksen alku. Muutosta ei tapahdu, jos me emme tee sitä yhdessä.

Ajamme yksinkertaisesti laajempaa demokratiaa. Kutsumme kaikkia ihmisiä mukaan luomaan Suomelle uutta tulevaisuutta. Se kumpuaa globaalista solidaarisuudesta, hyvinvoinnista, huolenpidosta ja avoimesta keskustelusta.

VAPAUS VALITA TOISIN

Vapaus valita on usein toistettu mantra tilanteissa, joissa yleensä ei ole todellista valinnanvaraa. "Vapaa markkinatalous" hehkuttaa valinnanvapautta niille, joiden luottokortilla on katetta. Alin hinta on kuitenkin usein ainoa valintakriteeri. Tai jos julkisen monopolin korvaa yksityinen, hinnalla ei ole kattoa eikä ole valinnan tuskaakaan.

On myös vapaus valita usko toisenlaisiin vaihtoehtoihin. Vapaus valita keskustelu- ja yhteistyökumppanit toisin, yli puolue-, ammattikunta- ja ikäluokkarajojen, jopa hallitus-oppositiorajan. Vapaus rakentaa yhteyksiä, jotka perustuvat samansuuntaisiin tavoitteisiin ja arvoihin. Vapaus valita toisin riippumatta rahoittajista, järjestöistä tai muista tukirakenteista.

Pelkkiä sanoja? ”Speech is what makes man a political being.” (Hannah Arendt) Sanoilla on voimaa, sanat kuvaavat vaihtoehtoja, sanoja tarvitaan argumentointiin ja faktojen toteamiseen. Politiikkaa ei ole ilman keskustelua eikä ilman puhetta ja perusteluita.

Vapaus valita toisin on ennen muuta keskustelualoite. Sen tarkoitus ei kuitenkaan ole jäädä puheeksi vaan muodostua foorumiksi, jossa muokataan tavoitteellisia aloitteita. Puhetta varmaan piisaisi muutenkin, mutta keskustelua käynnistämään kutsutaan maan parhaita ajattelijoita ja asiantuntijoita. Ei keskustelun eikä vastausten ole tarkoitus olla helppoja vaan kysymyksiä tarkastellaan eri näkökulmista ristiin rastiin. Ääntäkin varmaan korotetaan.

Ensimmäinen foorumi siis lauantaina 13.6. Kultturitalolla koko päivän, 10-17.

http://yle.fi/uutiset/talous_ja_politiikka/2009/05/vasemmiston_ja_vihreiden_vaikuttajia_mukana_yhteisvetoomuksessa_715925.html